Холандия е страна, която оправдано е определяна като втория най-голям износител на селскостопанска продукция в света. Земеделският и градинарският сектори играят ключова роля, представлявайки 10% от холандската икономика и осигурявайки много работни места. Това заяви Фил Хоган по време на откриването на учебната година в университета във Вагенинген.

Фил Хоган защити прилагането на „жълтия картон“

На събитието европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони коментира бъдещата Обща селскостопанска политика, засягайки конкретно темата за сателитните технологии и как те ще допринесат за уеднаквяването на отношението към всички фермери, опростяването на процесите по проверка и оценяване на резултатите и т.н.

Наясно сте с мащабите на предизвикателствата пред нас. Световното население се увеличава бързо във време, когато климатът и околната среда оказват влияние, по-голямо от всякога преди. Фермерите играят ключова роля в осигуряването на безопасна и висококачествена храна на гражданите и те осъществяват това в условия на променящ се климат, каза Хоган. Той даде за пример сушата в Централна и Северна Европа това лято.

По думите на еврокомисаря страховитата суша е засегнала много страни, включително Холандия, и това е знак, че сме в криза. Сушата пресуши холандските реки и навреди сериозно върху насажденията, основно царевицата и картофите. Фермерите се наложи да работят и през нощта, за да спасят каквото може. 

Фил Хоган припомни, че ЕК своевременно е предприела съответните мерки, за да подкрепи страните членки, пострадали от капризите на времето.

Земеделието и производството на храна трябва да бъдат по-интелигентни, по-чисти и по-екологични – а също така и по-бързи. Фермерите се нуждаят от адаптиране на технологии, като част от съпротивата срещу променящия се климат, заяви още еврокомисарят.

От много години говорим за прецизно земеделие и смарт земеделие. Сега имаме нужда да ги внедрим в Европа. ОСП трябва да поведе тази промяна. Нека да ви дам няколко примера накъде трябва да вървим, каза още Хоган и продължи:

В момента Европа разполага с най-добрата в света система за заснемане на планетата – сателитите „Сентинел“. Те ни предоставят значителни нови източници на информация за ключови за ОСП задачи – например прогноза на реколтата, както и нови приоритети – подобряване на наблюдението.

Разполагаме и с навигация и позициониране с помощта на „Галилей“, допълни Фил Хоган. По думите му ЕС има капацитетът да се справи с огромни бази данни в облачни хранилища.

Освен това разполага с активен, творчески ориентиран и продуктивен екип от научни работници, който развива приложението на изкуствения интелект.

Тези технологии ни помагат да се справим с предизвикателствата. Новата ОСП залага повече на този подход, отколкото когато и да било преди. Според него технологията е тази, която ще помогне и на фермери, и на администратори в избягването на твърде усложнените процедури и поддържането на финансова сигурност на по-високо ниво.

Технологията ще ни помогне да изградим системи, базирани на резултати. Ние можем да наблюдаваме и да измерваме процесите, каза еврокомисарят.

Администраторите и фермерите ще получават предупреждения, а не забележки за несъответствие, допълни той.

Фермерите няма да бъдат проверявани чрез вземане на проби – всеки ще бъде третиран наравно с другия. Всичко ще бъде по-справедливо, категоричен бе Хоган.

И най-важното, подчерта той, фермери и администратори няма да прекарват часове и дни, попълвайки формуляри и занимавайки се с нежелани официални визити по земите им.

По този начин технологията ще осигури по-опростена, по-насочена към осъществяване на целите и постигането на по-високи резултати земеделска система на ЕС, уверен е Фил Хоган.