Фил Хоган, европейският комисар за земеделието и развитието на селските райони, отправи силен призив към фермерите. Той алармира, че е необходимо да се положат повече усилия за околната среда с оглед следващата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП).

25 000 души вече се изказаха за бъдещето на селското стопанство на ЕС

Тези дни еврокомисарят държа реч на конференция, посветена на ОСП. По време на нея той заяви, че последната реформа е насочила политиката в посока, от която според него връщане назад няма.

По думите му екосъобразността и акцентът върху ефекта върху околната среда са били ключов елемент в реформата на ОСП през 2013 г.

Хоган смята, че има какво още да се направи, за да се отхвърлят съмненията на хората, които смятат, че екологизирането не е постигнало кой знае какво."Аз съм първият, който отбелязва, че икономическата жизненост на селскостопанската индустрия е предпоставка не само за произвеждането на качествена и безопасна храна, но и за устойчивото управление на ресурсите (включително вода) и осигуряването на екологични обществени блага", каза Фил Хоган.

Той допълни, че вече са налице икономически оператори, които наблюдават състоянието на околната среда – фермерите, които са в основата на постигането на целите на ОСП.

Еврокомисарят заяви още, че в подкрепа на фермерите може да се и трябва да се направи повече. Имаме международни ангажименти към климата и околната среда, подчерта Хоган. Той е убеден, че фермерите трябва да бъде наградени, подобно на всички други доставчици на публични блага."Трябва да инвестираме повече и по-добре да работим в името на трансфера на знания и иновации, за да произвеждаме повече с по-малко ресурси. За да произвеждаме по-добре", каза още Хоган. Това може да означава прилагане на нови технологии като прецизно земеделие, а също така и въвеждане на традиционни фермерски практики в определени области.

Еврокомисарят е убеден, че трябва да се използва потенциалът на науката и технологиите.

Нови IT системи, подобрено хранене, нови суровини, по-добро използване на нутриентите или управлението на торовете – всичко това може да допринесе за променяне на съвременния начин на производство на храна.По думите на Хоган фермерите трябва да бъдат поставени в центъра на решенията на тези проблеми. Трябва да се уверим, че селскостопанската активност и екологичните показатели се пресичат, допълни еврокомисарят.