Новият модел на разпределяне на финансиране за постигане на по-добри резултати е ключовата реформа в нашето предложение за бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП). Това заяви Фил Хоган, европейски комисар по земеделие и развитие на селските райони.

Какво има в кошницата, с която тръгваме към новата ОСП?


Той припомни, че при новия модел всяка страна-членка ще трябва да състави свой стратегически план, от който да става ясно как смята да постигне заложените и утвърдени цели. Комисията ще одобрява и подкрепя всеки един от плановете.

В Стратегическия план ще има 9 ключови елемента: знанието и иновациите са едни от тях. Важен елемент е и обновяването на поколенията.

С други думи всяка страна-членка ще очертае в детайли как смята да стимулира изследванията и иновациите, да подкрепи обновяването на работещите в земеделието през следващия 7-годишен период.

Новата система ще донесе по-реални и измерими резултати, категоричен е Фил Хоган. От дълго време той е апелира за по-екосъобразно земеделие, насочено към условия на променящ се климат.

"Вярвам, че фермерите са ключови за отговарянето на очакванията на европейските граждани за по-качествена и чиста храна", допълни еврокомисарят.

С помощта на новите технологии и иновациите ние ще защитим своите природни ресурси, като наедно с това ще ги внедрим в Африка и където и да е другаде, където има нужда от храна за нарастващото население по света, каза още Фил Хоган.

Материалът е изготвен в рамките на кампанията "ОСП работи за нас!" - Информационно действие, съфинансирано от Европейския Съюз. Вижте повече на cap4us.fermer.bg.
 
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.