Българската камара на индустриалните хлебопроизводители и сладкари, в лицето на Председателят и - Николай Тапаров, поискаха днес пред зам.министъра на земеделието и храните - Цветан Димитров, да бъде въведен Български държавен стандарт ( БДС ) за пшеницата и брашното.

 

Според хлебопроизводителите въвеждането на БДС за хляба е добра идея, но само ако то важи и за всички по производствената и преработвателната верига.  Според Николай Тапаров, въвеждането на БДС за хляба е изпълнимо "ако това се приложи по цялата верига – т.е. зърно, брашно, хляб. Тъй като ако зърното и брашното не са стандартизирани – не можем да очакваме добър резултат накрая.”

 

От бранша връчиха изготвени от тях  проекти на предложения за стандарти на три вида хляб – "бял", "типов" и „Добруджа” на зам.-министъра на земеделието Цветан Димитров.

 

Според Тапаров, покачване на цената на хляба може да има, но това ще се случи към края на годината и ще бъде в рамките на 5-8 ст/кг.