Най-важното от зърнените пазари през изминалата седмица бе продължаващата тенденция на спад на цените. Във Франция валежите спряха и това позволи жътвата на ечемика да напредне значително. Качеството обаче на френската продукция не е добро за момента, а това на фона на сравнително по-ниските добиви и ниските цени не чертае скорошна промяна на пазарните тенденции. В Черноморския басейн добивите са добри и напредъка на жътвата е значителен през седмицата, като в сравнение с предната година за същия период в южна Русия са прибрани с 15% повече площи. Голяма част от прибрания ечемик се намира вече на черноморските пристанища, като цената там е 124 долара/тон, при 140 долара 14 дни по-рано. Цената на царевицата остава под натиска на отсъствието на фуражна пшеница и под въздействието на благоприятни условия за развитие на царевицата в САЩ, където в момента културата се намира във фаза масов цъфтеж.
 
От черноморския район физическите цени за хлебно зърно са както следва:
 
- Украинска пшеница с 11,5 % протеини – ФОБ цена от 167 долара/тон
- Руска пшеница с 11,5 % протеини – ФОБ цена от 169 долара/тон
- Украинска фуражна пшеница – 163 долара/тон
- Румънската ФОБ цена при Констанца – 160,79 евро/тон
- Цената на френска хлебна пшеница – доставена на пристанището в Руан – 158 евро/тон и 144 евро/тон за фуражната пшеница.
- В Хамбург цената към 7 юли бе 163 евро/тон за временно съхранявана хлебна пшеница в силози.
 
Износът на пшеница през седмицата бе интензивен след кратък покой, като само за изминалата седмица бяха изнесени за трети страни 45 000 тона при средна експортна цена от 155 евро/тон.
 
В страната, цената на хлебната пшеница към 8 юли задържа до 270 лв./тон.
 
Според DG AGRI - Unit C4, на 7 юли 2016г. изкупната цена на хлебна пшеница в България за район от Добрич засега се задържа на цената от предната седмица - 270 лв. за тон.