Партньорът на професионалното фермерство HL-TopMix стартира промоционална кампания на своите висококачествени продукти предназначени за дребното преживно животновъдство. Продуктите, участващи в промоцията са съобразени с нуждите за изхранване във всяка една фаза на развитие на животните за постигане на оптимални резултати във фермата.
 
Правилното изхранване на вашите животни е ключов момент за доброто им развитие и ние ще ви помогнем, да постигнете:
 
Повече енергия 
През петия месец от бременността, нуждите за развитие на плода стават значителни. Теглото на новородените агнета се влияе от равнището на хранене на овцете. По-едрите при раждане агнета са по-жизнени и растат по-бързо. Пълноценното хранене през бременността осигурява добро развитие на жлезистата тъкан на вимето и отлагане на телесни резерви, необходими в началото на лактацията.
 
По-добър прираст на агнетата
След навършване на 4-7 дневна възраст е препоръчително агнетата да имат достъп до крип с подходящ концентриран фураж (концентриран фураж или протеинови концентрати + цели зърна царевица или ечемик), груб фураж (сено или слама) и прясна, чиста и хладка вода за пиене, предоставени на воля. Това ще гарантира оптимално развитие и висок прираст на младите животни.
 
 
Повече мляко във фермата
След раждане апетитът на овцата е значително понижен. Мобилизират се телесните резерви, за да покрият дефицита от енергия в началото на лактацията. Допустимата загуба на живо тегло през първия месец е 6-8 кг. От друга страна е важно да се постигне висока млечност през първите два месеца, което е предпоставка за висока  продуктивност през следващите месеци. Това налага даването на по-големи количества качествени концентрирани фуражи.
 
Възползвайте се от специално разработената промоционална програма за покупка на висококачествени фуражи TopMix® и протеинови концентрати ProteMix®, чрез която имате възможност да оптимизирате допълнително разходите за фураж на животните, гарантирайки постигането на оптимални резултати.
 
Обадете се на консултанта на HL-TopMix близо до вас и разберете повече за промоцията:
Ивайло Симеонов, Северен Централен район - 0884 03 14 65
Цветан Танев, Югозападен район - 0885 14 61 81
Георги Проданов, Източен район - 0884 09 59 91
Людмил Шопов, Южен Централен район - 0887 37 37 78
 
Повече информация може да намерите и в интернет страницата на компанията: www.hl-topmix.com