Немският опит в производството на фуражи вече се прилага успешно в България от българо-немското дружество HL-TopMix – едно от най-успешните предприятия за производство на комбинирани фуражи у нас. За да гарантира на животновъдите продукти за отглеждане на високопродуктивни животни, компанията внедри ново оборудване за производство на Wisan-Raps. 

Wisan продуктите от HL-TopMix са обогатени натурални суровини, обработени чрез уникална фирмена технология, използвана успешно в Германия от близо 15 години. Той подлага суровините на внимателна физическа обработка, чрез контролирано прилагане на налягане и температура, без да се използват химически добавки. Подобен тип обработка гарантира производството на здравословни и ароматни фуражи с отлични вкусови качества, приемани с охота от селскостопанските животни.

[news]


Wisan-Raps има значително превъзходство над обикновения рапичен шрот

Внимателният процес на обработка на Wisan-Raps активира полезните хранителни вещества. Същевременно намаляват нивата на глюкозинолатите (горчиви субстанции) в обработения рапичен шрот. Wisan процесът води и до подобряване на хранителните характеристики на готовия продукт и на усвоимостта на протеина - увеличава се количеството на протеина, който преминава през тънките черва (байпас протеин), което е от значение за продуктувността и растежа на животните. Производството на Wisan-Raps по този метод води до стойности на неразградим протеин (UDP) над 62%. За сравнение, обикновеният рапичен шрот има стойност на UDP около 30–35%.


При преработката на рапичния шрот чрез Wisan технологията се постига до 2,3 пъти водозадържащ капацитет на фуража, което прави Wisan-Raps атрактивен избор при храненето на свине - осигурява бърз растеж на малките прасенца.

 

Wisan-Raps – естествен фураж за доставяне на основните аминокиселини

Високите нива на сяро-съдържащи аминокиселини и фосфор в продукта Wisan-Raps подпомагат млечната секреция на високопродуктивните животни. Използването на Wisan-Raps в дажбата на преживни животни увеличава количеството протеин достигащ до тънките черва и подобрява смилаемостта на суровите влакнини в дажбата, които са основния източник на енергия за търбуховата микрофлора и на така важните за животните незаменими аминокиселини.

 

Wisan-Raps е натурален фуражен компонент, който доставя качествен протеин

Протектираният протеин облекчава черния дроб, като същевременно осигурява хигиенично и вкусово подобрение на фуража. Оптимизираният прием на протеин подобрява качествените показатели на млякото и месото.

 

Ефекти и резултати при хранене с Wisan-Raps

При хранене на свине майки с Wisan-Raps се постига висок фуражен прием благодарение на добри вкусови качества, подобрява се и консистенцията на изпражненията. С употребата на продукта се постига безпроблемно опрасване – намалчва се ветеринарната намеса, смъртността и проявата на синдрома MMA (мастит, метрит, агалаксия). Подобрява се млечната секреция, което е добър начален старт за малките прасенца.

 

При хранене на свине за угояване с Wisan-Raps се постига по-добро усвояване на фуражите, животните са по-спокойни, намаляват случаите на канибализъм. Подобрява се въздухът във фермата и се отчита висок прираст при високопродуктивните породи.

 

Резултати от опитно хранене на телета и бици с Wisan-Raps показват значително по-високи резултати, в сравнение с контролната група, които се запазват дори и при втората експериментална размяна между групите. Добавянето на Wisan-Raps в дажбата на телета увеличава количеството на протеин, смилаем в червата. Това е причина за по-високия прираст при подрастващите животни. Получените резултати показват, че телетата и биците, получаващи Wisan-Raps, имат по-висок кланичен рандеман в сравнение с контролната група.

 

При хранене на млечни крави с Wisan-Raps се наблюдава увеличение на млечността и намаляване на уреята в млякото . Това е показателно за високата усвоимост на протеина без да се натоварва черния дроб, като се предотвратява рискът от кетоза при кравите.
 

Wisan-Raps е изключително апетитен протеинов фураж, който само чрез тази форма на протеинова добавка е възможно предоставянето на адекватно количество протеин за високопродуктивните крави.


Допълнителна информация за Wisan-Raps можете да получите от HL-TopMix:
www.hl-topmix.com
Тел.: +359 44 611 630
E-mail: [email protected]

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!