Срещу минимални инвестиции за отглеждането на глухарче на площ 1 ха в размер на 5100 евро и общи разходи 3450 евро, за две години може да постигнете печалба 8340 евро и да реализирате 121% рентабилност. Това са данни на Евгений Шумейко, директор на компанията „Добротрав“, които той изнесе по време на конференцията „Милион от хектар“ в Украйна, съобщава propozitsiya.com.

Фирми махат от имената си Био и Еко в срок до 2021 г.


По думите му отглеждането на лечебни растения, в частност на лечебни глухарчета, притежава доста висок потенциал.

Украйна в момента активно увеличава износа на лечебни растения, който през 2017 г. отчете ръст от 8% спрямо 2016 г. Расте износът към Азия и Полша.

Само миналата година страната е изнесла 3,7 хил. тона лечебни растения на стойност над 7 млн. долара. Вътрешното потребление възлиза на 1-1,5 хил. тона.

Световното търсене и площите под глухарче растат – с него са засети 7 хил. ха. Всяка година се произвеждат 3500 тона листа и 10 000 тона корени. В паричен еквивалент световният пазар на суровината глухарчета се оценява на 50 млн. долара, а на продуктите за преработка – 400 млн. долара.

Цената на сушената суровина в ЕС е: на сушен лист – 1,5-1,9 евро за кг, на сушен корен – 3-4 евро за кг, на сушен цвят – 15 евро за кг.

Глухарчето се използва във фармацевтиката, козметиката, хранителните продукти, в частност салати, чай, кафе, снаксове, тютюн за дъвчене, вино от глухарчета, фураж.Евгений Шумейко отбелязва, че нивото на реколтата при глухарчето възлиза на  5-8 т/хектар, ако става дума за сушен лист, и 16-22 т/ха за сушени корени (на втората година).

Тази култура се сее рано напролет или в третата декада на август – първата декада на септември. Пресните листа се събират през пролетта, лятото и есента. Корените се копаят късно есен, а листата за сушене се прибират пролетта и есента.