Изравняването на директните плащания към българските земеделски производители със западните им колеги се очаква да стане едва през 2027 г., заяви земеделският зам.-министър Явор Гечев на среща с производители на грозде и вино в Пловдив.

И на вас ли ви отрязаха главите" по подмярка 4.1.2?

По негови думи от миналогодишната реколта са останали нереализирани 80 млн. литра вино, като основната причина е пандемията с коронавируса. За да се компенсират разликите в подпомагането и загубите заради кризата, земеделското ведомство е разработило взаимоспомагателен фонд. 

Той ще включва инструменти и буферни средства, които да спасят от фалит производителите на грозде и вино при щети върху реколтата от природни бедствия, загуби на пазари и други обстоятелства. 

„Планираме с част от дейностите, които ще се осигуряват от фонда, да бъде покрит социалният минимум. За разлика от застраховките тук не целим да покрием щети вследствие на определено събитие. Помощта ще е насочена към подкрепа на земеделския производител. При бедствие фондът ще се активира и ще предпазва от фалити“, обясни заместник-министърът.

Вторият инструмент ще е свързан с гарантиране на реализация на продукцията при условия на ограничени пазари.

„Затова всеки от земеделските производители ще трябва да открие кооперирането, но по западния модел. Защото държавата не може да стигне до всеки индивидуално“, коментира Явор Гечев.

И тази година при гроздобера ще се търси съдействието на полицията, заяви от своя страна Красимир Коев от Изпълнителната агенция по лозата и виното. Ще се работи също заедно с Агенция „Митници“ и НАП.

Гроздопроизводители: Разходите за отглеждане на грозде са големи, а възможностите за подпомагане – недостатъчни. Призоваваме за увеличение. 

Миналата година лозарите за първи път получиха помощ по две извънредни мерки – Covid-19 и de minimis, припомни Йордан Чорбаджийски, председател на Националната лозаро-винарска камара, и призова да се продава грозде само на лицензирани производители, за да се противодейства на сивия сектор. 

Красимир Коев: Увеличени са средствата за подпомагане по мерките за гроздопроизводителите през 2021 г.

Финансирането по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е вдигнато от 75%  на 90%. Предстоят два приема – първият е от 29 юли до 4 август с остатъчния бюджет от 6 712 7620 лв., който е предназначен само за проекти с авансово плащане. От 30 юли до 12 август ще бъдат приемани документите по същата мярка на стойност 49 175 920 лв.

По мярката „Събиране реколтата на зелено“ средствата се увеличават от 50% на 70%. 

При мерките в помощ на винопроизводителите увеличение има при „Инвестиции в предприятия“ и „Кризисно съхранение на вино“.

По данни на Изпълнителна агенция по лозата и виното (ИАЛВ) работещите предприятия в страната са 327, като от тях само 3 са обявили, че няма да приемат грозде през 2021 г.

Преработеното грозде през изминалата година е 120 760 тона, а произведеното вино – 83 000 000 л. 

Общият износ на вино за 2020 г. е 47 233 923 л, от които 44 633 923 л български вина и 2 600 000 л вино, произведено извън страната (реекспорт).