Екологичното земеделие, с което може да се превъзмогне кризата с измирането на пчелите и останалите опрашители, е напълно осъществимо и се прилага вече в Европа в голям мащаб. Това са изводите от ново изследване на „Грийнпийс”, което обединява съвременното научно познание за екологичното земеделие и практическото знание на фермери, учени и еко-предприемачи от цяла Европа.

 

Докладът „План Б – Живот без пестициди. Преход към екологично земеделие” показва важността на пчелите за глобалното осигуряване на храна, както и дава преглед на научната литература за контрола върху пестицидите. Изводите са ясни - синтетичните химически пестициди, използвани в земеделието, са прекомерни.

 

„Грийнпийс” също илюстрира възможностите на екологичното земеделие чрез серия истории-видеа, където герои са учени, фермери, както и представители на изследователски центрове и компании от 10 европейски страни. Тези експерти подкрепят екологичното земеделие и доказват, че еко-методите в селското стопанство се практикуват успешно в цяла Европа. Докладът на „Грийнпийс” показва, че приложението на екологично земеделие е възможно и че всъщност то е единственото решение на все по-нарастващите проблеми, свързани с индустриалното земеделие.

 

„Единственото решение за спиране на измирането на пчелите по света е да се премине към екологично земеделие. Европейските фермери и експерти, които ние заснехме в тези видео-истории, са направили важни стъпки за спасяването на пчелите и земеделието. Като прилагат методи, които са добри и за пчелите, те осигуряват здравата ни храна за днес и утре, запазват чиста почвата, водата, подпомагат биоразнообразието.

 

Не замърсяват околната среда с ГМО или химикали. Тези хора са доказателството, че екологичното земеделие работи – и политиците трябва да се слушат в тях”, пише в доклада на организацията. Проектът е част от кампанията на „Грийнпийс” за спасяване на пчелите и земеделието.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!