„Грийнпийс“ - България настоява за продължаване на забраната на неоникотиноидните пестициди, както и за повече екологично земеделие, посочват от организацията в писмо до медиите. 
 
Наблюдаваният през последните години спад в пчелните популации в световен и регионален мащаб, представлява сериозна заплаха за пчеларството, както в България, така и по целия свят. Доказано е, че пестицидите са един от основните фактори, които въздействат на различните видове опрашители, и причиняват този значителен упадък на пчелните популации на много места по света. 
 
Лишени от опрашването, извършвано от медоносните пчели и други опрашители, ще бъдем изправени пред значително по-ниски селскостопански добиви за близо една трета от селскостопанските култури, ако не се използва алтернативен начин на опрашване. Намаление в добива ще претърпят до 75% от селскостопанските ни култури. Без съмнение, ще бъдат тежко засегнати най-полезните от тях, които са част от ежедневното ни меню, както и някои култури, използвани като фураж в млеко- и месо-производството.
 
Необходимо е да преосмислим земеделски си системи като започнем с прекратяване на употребата на синтетични пестициди. През 2013 г., държавите-членки на Европейския съюз вече направиха първата правилна крачка в тази посока с приемането на мораториум по отношение на използването на три пестицида, които принадлежат на клас химикали, познати като неоникотиноиди. Европейската комисия вече стартира събирането на нова информация във връзка с рисковете, в които неоникотиноидите поставят пчелните популации, и предстои да бъде взето решение за необходимостта от повторно разглеждане и гласуване на забраната.
 
„Грийнпийс“ - България приветства тази начална стъпка, но напомня, че забраната е само временна мярка и две години са недостатъчен срок, за да се гарантира, че здравето на пчелите и другите опрашващи насекоми ще се подобри. Освен това, забраната далеч не е всеобхватна, тъй като ограниченията важат само за определени видове употреба на неоникотиноидите. Също така, неоникотиноидите са устойчиви в условията на околната среда, което означава, че е възможно през годините да са станали част от състава на почвата, както и да присъстват и в други растения, посещавани от пчелите.
 
От „Грийнпийс“ посочват, че ЕС трябва да подкрепи усилията за защита на опрашителите и да наложи по-всеобхватна забрана, покриваща всички видове употреба на неоникотиноидите за целия селскостопански отрасъл. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!