Модерната и иновационна аквапонична технология направи възможно да се създават градини на необичайни места, например в сгради или върху градските покриви. Напълно възможно става домашното производство на полезни храни без големи усилия.
 
 
Производството на аквапонични храни с търговски цели може да бъде изключително успешен бизнес. Освен това като хоби – у дома или в офиса аквариумът с рибки може да се комбинира с мини градина за отглеждане на билки, подправки, плодове и зеленчуци или цветя. Аквапониката може да се използва за образователни и за изследователски цели и/или за агротуризъм. Всички тези отделни направления на градината на бъдещето могат да бъдат реализирани чрез разнообразните конфигурации на системите за аквапоника.
 
Аквапониката е универсална технология, която може да бъде използвана за отглеждане на риби и растения в търговски мащаб, да бъде предмет на научни изследвания, като средство за образование, като източник за производство на домашна храна и като забавно и интересно хоби.
 
Домашното производство на храни чрез аквапоника е най-популярната употреба на технологията. С повишаването на разходите за храна и честите случаи на контаминиране на храните, много хора намират аквапониката за отлично средство за осигуряване на собствена прясна храна. Вече хора от всички континенти отглеждат комбинирано риби и растения за своите семейства, а често продукцията е достатъчна и за продажба на местните пазари. 
 
 
В направлението хоби аквапониката се развива бързо. Малката система може да се използва като красива вътрешна градина за производство на храни. Много градинари в своя двор създават аквапонични градини за целогодишно отглеждане на по-големи количества риба и разнообразни видове пресни зеленчуци, от които семейството се нуждае.
 
 
Ако искате да развивате аквапоника в търговски мащаб се нуждаете се от добре обмислен и добре написан бизнес план. Освен това е необходимо адекватно стартиране и първоначално оперативно финансиране; доказано оборудване; правилно проектирана оранжерия с контролирана среда; подходящо обучение и дългосрочна подкрепа; добро управление и маркетинг. Повечето комерсиални проекти за аквапоника, които наблюдаваме, се развиват успешно и се очертават като ефективен и спестяващ модел по отношение на земя, вода, разходи и труд за отглеждане на растителни и аквакултури.
 
 
За тези, които вече са земеделски производители, включването на аквапоника е начин да се развива фермата печеливша, което ще бъде предпоставка за засилване интереса и на наследниците да се занимават със земеделие. Ангажирането на всяко следващото поколение във фермата е много важен компонент за запазване на земеделските стопанства, особено на добрите.
 
В образователното си приложение аквапониката е отличен модел на естествените биологични науки. Тя демонстрира много принципи и налага практически приложения на биологията, химията, математиката, физиката, икономиката, инженерството, селското стопанство. За учебни цели вече има пълен пакет от обучителни програми за аквапоника, съставени от ръководство за учителя, наръчници за учениците, книги и допълнителни мултимедийни ресурси.
 
Аквапониката понастоящем се използва в различни ситуации. Някои от тях включват търговски ферми за производство на храна чрез устойчиви методи; производители на храни за местния пазар; хора, отглеждащи храна за семейството си; местни структури, използващи аквапониката, за да осигурят храна на обеднялата общност; преподаватели, използващи аквапониката за обучение.
Каквото и приложение на аквапониката да изберете, не забравяйте, че продукция е уникална, естествена и с първокласно качество и продажбите бързо ще последват. 
 
Научете повече на: www.aquaponicsbulgaria.com