Секторът за производство на плодове и зеленчуци вероятно отново ще бъде на опашката при подпомагането, както беше в предходните два програмни периода. От това се опасява Мариана Милтенова, председател на Националния съюз на градинарите в България (НСГБ).
 
 
Тя смята, че Европейската комисия (ЕК) е дала възможност на държавата да реши кой ще разпише националния стратегически план, с който трябва да се защити начинът на разпределение на парите. Според нея обаче би следвало в този план трябва да се включат институции, експерти и браншови организации. Тя смята, че трябва да се вземе становището и на населението.
 
Според Милтенова обаче ще има субективизъм при избора и подбора на екипите, които ще разработват тези стратегически планове. По думите ѝ таван на плащанията е възможност, защото се казва, че може да се направи преразпределение или към малките земеделски стопанства или към Втори стълб.
 
„На този етап ЕК не предлага никакъв контрол и санкции за изкуствено разделени стопанства“, посочи Мариана Милтенова. По думите ѝ се създава противопоставяне между секторите.  
 
„Надявам се министерството на земеделието, в лицето на министъра, да се замислят и да се погрижат за интересите на държавата и гражданите. Всички анализи показват, че България и Румъния консумират най-малко плодове и зеленчуци. Да не говорим, че това, което консумират, не е произведено в България“, каза председателят на НСГБ пред БНР.
 
От организацията предлагат мониторингът, който се прави от Брюксел, да бъде всяка година. 
„Има много земеделски производители, които не са доволни от много от мерките и схемите, които се прилагат. Заради това прозрачността на вземането на някои решения не е достатъчно голяма, за да знаят земеделските производители защо са санкционирани, какви са причините. В нашето предложение бяхме написали, че трябва да се направи опростяване на процедурите и да бъде ясно кога земеделските производители се санкционират, дали има определени причини или само подозрения“, коментира Милтенова.