Говедовъди имат 15 конкретни искания, предложения и питания към ръководството на Министерството на земеделието и храните какво да се прави за излизане от кризисната ситуация в млечния сектор. Това става ясно от изпратено писмо от Националния съюз на говедовъдите в България до земеделския министър Десислава Танева и ресорния зам.-министър по животновъдството д-р Цветан Димитров. 
 
Предложенията са направени от говедовъди, присъствали на работините срещи, организирани от НСГБ, НССЗ и ИАИ в седем областни града на страната.
 
Предложения от говедовъдите присъствали на срещите:
 
1. Веднага научните институти да започнат работа по установяване истинската себестойност на млякото в различните ферми-големина, технология, район. Това , водещите страни в говедовъдството вече са го направили/например Доклада на Франция е 36стр./ и навежда до мисълта, че при евентуални следващи помощи от ЕС себестойността на произвежданото мляко ще бъде важният елемент в схемата.
 
2. Анализ на работата на големите хранителни  вериги. Къде отиват печалбите
 
3. Използването на сухото мляко и растителните мазнини в  млекопроизводството- анализ. Разбрахме, че и друг браншови съюз е поставил този въпрос и се присъединяваме към него.
 
4. Анализ за  реализирането на животните за месо. Запознавайки се със Статистиката се вижда, че нещо не е наред- годишно официално в кланици се колят 27-29000 говеда, при нормална цифра за клане годишно от минимум  150000 бр.говеда.
 
5. Започване дебат за даване субсидии на тези които произвеждат. Въпреки, че НСГБ настояваше помощта от ЕС да се дава за продукция, се премина на двоен вариант и ясно се видя, че само 3000 ферми са подали молби за предадено  мляко , а за глава животни вече молбите са 6000 което красноречиво говори,че тези 3000 ферми не са получили 10 или 20 т мляко, или нямат млечна квота, декларации и фактури пуснати на мандрите. Не би трябвало в тази група на кравите производителки на мляко да попадат крави с млечност от 1693 кг/както се получи сега/не е нормална такава продуктивност. 
 
6. Научните институти веднага да започнат работа за да кажат кои модел ферма е най-добър в момента за България, особено внимание в анализа да се обърне на ферми до 50 крави, защото в голямата си част такива ферми в момента  са семейни ферми и хората трябва да знаят условията на които трябва да отговорят и то не само да оцелеят, а и да дават живот в селата. Ние трябва също да знаем след пет години кои ще е най-добрия модул. Например анализите в световен мащаб показват, че най уязвими са ферми от 150 до 500 крави. И това ако важи за България означава, че фермите над 200 крави ги обричаме, защото помощите почти на всички нива са до 200 броя.
 
7. Месодайно говедовъдство - съществува само като понятие. Предприемане мерки за неговото създаване.
8. Обучение на фермерите- на всички нива, но най-наложително е в позиция –мениджър на ферма.
 
9. Липса на квалифицирана работна ръка.
 
10. Продължаване дебата за ДДС-намалената ставка ще бъде ли в полза на фермерите- анализ.
 
11. Контрол на всички нива от БАБХ.
 
12. След осигуряването на финансов ресурс за мярката –крави под селекционен контрол, ако не се създадат условия за нейното правилно провеждане- лаборатории за анализ на млякото, днк лаборатория, програми за обработка на данните и др. ще продължаваме да си отчитаме средна млечност за страната от 3700-3800 кг от крава.

13. Съгласно проведени вече разговори изписване на  ниско лихвените кредитите за изхранване на животните за периода  2009-12г
 
14. Индиректна помощ- има възможност за такава и трябва да се използват даденостите:
изследване хранителната стойност на фуражите-в момента се извършва от много малко фермери поради високите такси които вземат лабораториите, други ползват услугите на лаборатории от ЕС. В същото време в някои от институтите имаме уникална техника, минали са първите проби, има изградени екипи, апаратурата чака пробите-решаване въпроса със заплащането на приемливи цени; кредитите – има възможности за облекчаване условията; обучение на изпълнителските кадри; подпомагане производството на качествени разплодни животни. 

15. Продължаване срещите с фермерите в останалите области на страната с екипите на организаторите.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!