До края на месеца шестата нотификация на Програмата за развитие на селските райони трябва да бъде изпратена за официално съгласуване с Европейската комисия. Това съобщи заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова при откриването на XVI-тото издание на Националния аграрен семинар „Селското стопанство и всичко за него”. В събитието участваха и зам.-изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Драгомир Господинов, експерти от МЗХ и ДФЗ, както и представители на аграрния сектор от цялата страна.
 
Сред най-важните предложения за изменения в ПРСР са прехвърляне на остатъчния бюджет по мярка 611 „Доплащания към националните плащания” към негарантирания бюджет на мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” за инвестиции в секторите овощарство и зеленчукопроизводство, за проекти на млади фермери и полупазарни стопанства, за земеделска техника и други инвестиции извън гарантирания бюджет на мярката, увеличаване на компенсаторните плащания и размера на подпомаганите площи по мерки 211 и 212 за необлагодетелстваните райони и 214 „Агроекологични плащания”, комбиниране на държавната помощ за сектор животновъдство с кандидатстването по мярка 121, отпадане на възрастовата граница от 60 години за кандидатите по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, стартиране на новата мярка 213 „НАТУРА” и др. „Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. (ПРСР) ще поиска прехвърляне на допълнителни средства към бюджета на т. нар. общински мерки, към които има огромен инвестиционен интерес.