Държавен фонд „Земеделие“ е изготвил 1 536 договора по две процедури от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на одобрената субсидия на подготвените за подписване договори по процедурите „Инвестиции в технологична и екологична модернизация“ и „Центрове за подготовка за предлагане на пазара и съхранение на плодове и зеленчуци“ е над 326 млн. лева. 

Четете още: 24 предложения за изпълнение на инвестиции по НПВУ са одобрени за финансиране

 

В края на април бяха одобрени за финансиране общо 1 582 предложения за изпълнение на инвестиции по Плана за възстановяване, съобщават от пресофиса на ДФЗ.

От тях по процедурата за инвестиции в технологична и екологична модернизация са одобрени за финансиране 1 558 предложения за общо 320 503 126 лв. По процедурата за центровете за плодове и зеленчуци има одобрени 24 предложения за 14 094 381 лв.

В края на април от Фонда са изпратили уведомителни писма на одобрените кандидати по двете процедури чрез системата ИСМ – ИСУН 2020, че отговарят на условията за финансиране и да предоставят изискуемите документи. 

Бюджетът за предложенията за изпълнение на инвестиции по Плана се осигурява чрез Механизма за възстановяване и устойчивост и от националния бюджет за невъзстановим данък върху добавената стойност (ДДС).

През април стана ясно, че по двете процедури са подадени над 4000 проекта с обща стойност на заявената помощ над 1,8 милиарда лева. "Това е и най-големият брой проекти, който ДФЗ трябва да обработи в кратки срокове", коментира  Георги Тахов, в качеството си на изпълнителен директор на Фонда. 

Над 600 експерти от централното управление на ДФЗ и от страната са били включени в обработката на документите, стана ясно от думите му тогава.