Богата ягодова реколта успяха да отгледат служителите от териториалното поделение на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) в Рилски манастир, съобщават от предприятието.

Къде се губят 7 млн. лв. от обвързаното подпомагане?

Преди четири години те създали ягодова градина в горския разсадник "Герена" край село Стоб и доброволно я разширяват всяка година, достигайки 7 дка. За да бъдат осигурени максимално добри условия за плододаване, изграждат и система за капково напояване.

Според директора на стопанството Георги Кабзималски търсенето на пазара е голямо, а реализацията на продукцията върви много добре. Той посочва, че приходите от странични дейности в горите покриват част от разходите за заплати на работниците, тъй като стопанството не разполага с достатъчно атрактивна дървесина. Затова ЮЗДП разширява обхвата на предлаганите услуги и инвестира в дейности, различни от дърводобива. Реновирана например е стара почивна база в Рила, която вече предлага на посетителите различни туристически услуги. 

В държавните ловни стопанства "Дикчан" и "Витошко-Студена" се ориентират към отглеждането на селектирани животни за производство на месо и млечни продукти, като перспективата е да се изградят мандри.

Възможност за разнообразяване на приходите са и алтернативните култури, които се отглеждат в горските разсадници на ЮЗДП. Предприятието инвестира и в автоматизирана и високотехнологична оранжерия за производство на цветя, които ще бъдат предлагани на пазара. 

Горският разсадник "Герена" край село Стоб е един от най-добрите на територията на ЮЗДП. Тази година в него са произведени около 400 000 фиданки от различни горско-дървесни видове. Отглеждат се космат дъб, бял и черен бор, шестил, ясен, явор, акация, с които се залесяват основно опожарени площи и след проведени санитарни сечи поради съхнене.