Собствениците на земеделска и горска техника са задължени да преминат през годишен технически преглед на земеделска и горска техника. В 10 области в страната ще бъдат извършвани годишни технически прегледи през целия месец февруари.
 
 
На неявилите се ще се съставят заповеди за спиране от движение на техниката и актове за нарушение, съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника (ЗРКЗГТ).
 
 
До момента в област В. Търново са направени 9 ГТП проверки и предстои да бъдат извършени още 11:
 
14.02.2017 г. – Община Тръмбеш, с. Страхилово от 09:00 до 17:00 часа
 
15.02.2017 г. – Община Елена, гр. Елена, е. Майско от 10:00 до 16:00 часа
 
16.02.2017 г. – Община Стражица, гр. Стражица, с. Сушица от 10:00 до 16:00 часа
 
17.02.2017 г. – Община Велико Търново, гр. Велико Търново от 09:00 до 17:00 часа
 
20.02.2017 г. – Община Велико Търново, гр. Велико Търново от 09:00 до 17:00 часа
 
21.02.2017 г. – Община Сухиндол, гр. Сухиндол от 10:00 до 16:00 часа
 
22.02.2017 г. – Община Златарица, гр.Златарица, с. Шивачево от от 10:00 до 16:00 часа
 
23.02.2017 г. – Община Лясковец, гр. Лясковец от 10:00 до 16:00 часа
 
24.02.2017 г. – Община Велико Търново, гр. Велико Търново от 09:00 до 17:00 часа
 
27.02.2017 г. – Община Велико Търново, гр. Велико Търново от 09:00 до 17:00 часа
 
 
● ● ●
 
На територията на област Видин до момента също са извършени 9 проверки и предстоят още 11 проверки на:
 
14, 17, 20, 23, 24, 27, 28 февруари 2017 г. в Община Видин, гр. Видин от 09:00 до 17:30 часа
 
15.02.2017 г. – Община Видин, с. Новоселци от 09:00 до 17:30 часа
 
16.02.2017 г. – Община Ружинци, с. Дражинци  от 10:00 до 13:30 часа
 
21.02.2017 г. – Община Брегово, с. Гъмзово от 10:00 до 13:30 часа
 
22.02.2017 г. – Община Макреш, с. Землища от 10:00 до 13:30 часа
 
● ● ●
 
 
В област Добрич са направени 3 проверки и ще бъдат извършени още 3 ГТП на 22, 23, 24 февруари в гр. Добрич от 09:00 до 14:00 часа
 
● ● ●
 
В област Кюстендил са извършени 4 проверки и предстоят още 8:
 
20 и 27 февруари 2017 г. – Община Кюстендил, гр. Кюстендил от 09:00 до 17:30 часа
 
14.02.2017 г. – Община Бобов дол, с. Шатрово от 09:00 до 17:30 часа
 
17.02.2017 г. – Община Кюстендил, с.Мало село от 09:00 до 17:30 часа
 
21.02.2017 г. – Община Рила, с. Шатрево от 09:00 до 17:30 часа
 
24.02.2017 г. – Община Кюстендил, с. Копиловци от 09:00 до 17:30 часа
 
28.02.2017 г. – Община Бобов дол, с. Горна Козница от 09:00 до 17:30 часа
 
 
● ● ●
 
Извършените проверки на територията на област Пазарджик са 9 и до края на месец февруари ще бъдат направени още 10:
 
14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27 февруари 2017 г. – Община Пазарджик, гр. Пазарджик от 08:00 до 17:00 часа
 
15.02.2017 г. – Община Пазарджик, с.Главиница от 08:30 до 16:30 часа
 
22.02.2017 г. – Община Батак, ДЛС – Борово от 08:30 до 17:00 часа
 
● ● ●
 
10 са извършените проверки и на територията на област Разград, като предстоят още 12:
 
14, 15, 16 февруари 2017 г. – Община Исперих, гр. Изперих от 09:00 до 16:00 часа
 
17, 21, 22, 23, 24, 27, 28 февруари 2017 г. – Община Разград, гр. Разград от 08:30 до 17:00 часа
 
21.02.2017 г. – Община Разград, с. Киченица от 13:00 до 16:00 часа
 
● ● ●
 
 
Извършените проверки в област Русе са 9 и до края на месеца ще бъдат направени още 11:
 
14, 20, 23, 24, 27, 28 февруари 2017г. – Община Русе, гр. Русе от 09:30 до 17:30 часа
 
15.02.2017 г. – Община Ветово, с. Смирненски от 09:30 до 16:00 часа
 
16.02.2017 г. – Община Иваново, с. Красен от 09:30 до 16:00 часа
 
17.02.2017 г. – Община Русе, с. Николово от 09:30 до 16:00 часа
 
21.02.2017 г. – Община Иваново, с. Сваленик от 09:30 до 16:00 часа
 
22.02.2017 г. – Община Сливо поле, гр. Сливо поле  от 09:30 до 16:00 часа
 
● ● ●
 
В област Смолян също са направени 9 проверки и ще бъдат извършени още 11 на 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27 и 28 февруари 2017 г.  от 08:30 до 17:00 часа
 
● ● ●
 
 
Планираните проверки в област Ст. Загора са общо 20, от които предстои да бъдат направени още 11:
 
17, 20, 24, 27 и 28 февруари 2017 г. – Община Ст. Загора, гр. Ст. Загора от 09:30 до 17:30 часа
 
14.02.2017 г. – Община Гурково, с. Коноре Паничерево от 09:30 до 17:30 часа
 
15.02.2017 г. – Община Гурково, с. Гурково Димовци от 09:30 до 17:30 часа
 
21.02.2017 г. – Община Мъглиж, с. Мъглиж Тулово от 09:30 до 17:30 часа
 
22.02.2017 г. – Община Мъглиж, с. Ветрен Дъбово от 09:30 до 17:30 часа
 
23.02.2017 г. – Община Мъглиж, с. Юлиево Зимница от 09:30 до 17:30 часа
 
● ● ●
 
До момента извършените проверки в област Ямбол са 8 и до края на месец ще бъдат направени още 16:
 
20, 27 и 28 февруари 2017 г. – Община Ямбол, гр. Ямбол  от 08:30 до 17:00 часа
 
14.02.2017 г. – Община Тунджа, с. Ботево, с. Маломир от 08:30 до 17:00 часа
 
15.02.2017 г. – Община Болярово, гр. Болярово от 08:30 до 17:00 часа
 
16.02.2017 г. – Община Стралджа, с. Иречеково, с. Правдино от 08:30 до 17:00 часа
 
17.02.2017 г. – Община Елхово, гр. Елхово от 08:30 до 17:00 часа
 
21.02.2017 г. – Община Тунджа, с. Савино от 08:30 до 17:00 часа
 
                            Община Стралджа, с. Джинот, с. Чарда от 08:30 до 17:00 часа
 
22.02.2017 г. – Община Тунджа, с. Меден кладенец от 08:30 до 17:00 часа                 
 
                            Община Стралджа, гр. Стралджа от 08:30 до 17:00 часа
 
23.02.2017 г. – Община Тунджа, с. Завой от 08:30 до 17:00 часа                           
 
                            Община Ямбол, с. Симеоново от 08:30 до 17:00 часа
 
24.02.2017 г. – Община Тунджа, с. Кабиле от 08:30 до 17:00 часа
 
                            Община Ямбол, с. Чарган от 08:30 до 17:00 часа
 
28.02.2017 г. – Община Тунджа, гр. Тунджа от 08:30 до 17:00 часа
 
Всички кметове трябва да уведомят собствениците на земеделска и горска техника за датите, на които ще има представители на дирекцията за провеждане на годишни технически прегледи. На същата дата трябва да се явят и собственици на нерегистрирани и новозакупени машини, както и тези, чиято техника домува или работи на територията на съответната община.