Годишната среща на Комитета по храни и земеделие (FA DC) по програма COST (APC meeting) ще се проведе от 28 до 30 април 2014 г. в Пловдив. На срещата ще присъстват всички членове на Комитета, както и ръководителите на всички текущи проекти, финансирани по програма COST (междуправителствена рамка за европейско сътрудничество в областта на научните и технически изследвания, едно от направленията на която е „Храни и земеделие).

 

На срещата могат да присъстват представители на научни звена от аграрните институти в България. Форумът е възможност за среща на българските аграрни учени с водещи европейски изследователи в областта на аграрните науки и хранителните технологии. Представителите на всеки научен институт ще имат възможност да представят основните направления на научна дейност.

 

В предварителната програма са включени доклади по теми, свързани с храненето на животните, производството на качествени фуражи, контролът върху генетиката на растенията в контекста на климатичните изменения, интегрираното управление на вредителите в посевите, интегриран подход при системи за производство и контрол в зеленчукопроизводството и лозарството, устойчиво производство на висококачествени череши за европейския пазар и други.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!