Изкупните цени на слънчогледа продължават да се движат под нивата отпреди една година. По данни на Министерство на земеделието и храните (МЗХ) годишният спад при цената на слънчогледа е в размер на 8%. Това сочи Оперативният анализ за основните земеделски култури. 
 
 
По данни от предходната седмица, средните изкупни цени на основните зърнени и маслодайни култури остават без промяна. 
 
Според анализа на МЗХ изкупните цени на пшеница (хлебна и фуражна), ечемик и рапица също са под нивата отпреди година. Изключение прави изкупната цена на царевицата, която е с 6,3% по-висока спрямо година по-рано.