Интензивността на глобалното затопляне тази година не е така силна, както през предходните две години, съобщава сайтът cfact.org.

Периодите на екстремно високи температури ще се запазят?

Съгласно данни от спътникови наблюдения на НАСА на температурата на земното кълбо, средната температура тази година е била по-ниска, отколкото през 2016-а и 2017-а години. В частност, тази оценка засяга летния период.

Средната температура през юли тази година е била само с 0,32 градуса по Целзий по-висока, сравнено със средната температура през юли в периода 1981-2010 г.

През август тази величина е превишавала средния показател за същия период само с 0,19 градуса.

Като цяло средногодишната температура на планетата от 1979 г. се е повишила с 0,5 градуса.

Както допълват авторите на статията, наблюденията на температурата на долните слоеве на тропосферата на Земята с помощта на спътници на НАСА започнаха през 1979 г. – след приключването на 30-годишен по-студен период.

Трябва да се отбележи, че в гъстонаселени региони като Европа и Северна Америка средната температура през летните месеци се е покачила в сравнение с 2016-2017 г. Авторите подчертават, че регионалните различия в средногодишната температура на въздуха на места са по-високи, а на други – по-ниски.