В разгара на лятото и отпуските, служители на Главна инспекция по труда погнаха земеделските производители. Внезапните проверки обхващат тези работодатели, които не са проявили интерес към нововъведените еднодневни трудови договори, така и тези, които са регистрирали образци на такива договори, но обработваната от тях земя предполага наемането на повече работници.

 

Проверките вече са започнали, като инспекцията по труда използва информация на земеделското министерство за регистрираните земеделски производители, местонахождението им, площта на обработваемата земя и количеството добивана продукция. След въвеждането на новия вид трудови договори и благодарение на обмена на информация между земеделското и социалното министерство, рисковите обекти са предварително набелязани.

 

[news]

 

От инспекцията припомнят, че еднодневните трудови договори могат да се сключват за работници от дейността "Растениевъдство" и само за обработка на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. С един работник могат да се сключват договори за максимум 90 дни на година. Новите договори се заверяват и регистрират в дирекциите „Инспекция по труда" по местонахождение на обработваемата площ. Те се заверяват срещу платежни документи, от които е видно, че работодателят е заплатил авансово осигурителни вноски за фонд „Пенсии" и „Трудова злополука, за здравно осигуряване и вноската за втора пенсия.

 

Новият трудов договор не се регистрира в НАП, не се подава уведомление и за прекратяването му, тъй като той изтича с края на работното време. Наетите по този начин работници не губят право на социални помощи и обезщетения за безработица.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!