Прием по мярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на малки стопанства” може да стартира през месец май 2019 г. Това става ясно от проект на индикативната годишна работна програма на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за следващата година, чието обществено обсъждане беше до 25.10.2018 г.
 
 
Според индикативният график през 2019 г. приеми преди месец май няма да има. 
 
През май 2019 г. се подготвят за отваряне процедури по три мерки, а именно:
- мярка 1.1 “Професионално обучение и придобиване на умения”;
- мярка 4.3 “Инвестиции в инфраструктура”;
- мярка 6.3 “Стартова помощ за развитие на малки стопанства”
 
Индикативната програма планира отварянето на мярка 7.6 “Проучвания и инвестиции за възстановяване на природното и културно наследство” през месец юни, следвана от мярка  19.3 “Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” през месец август.
 
През есента на 2019 година фермерите могат да очакват и евентуалния старт на мерки 16.4 “Сътрудничество за участниците по веригата за доставки” през септември и на мярка 19.1 Помощ за подготвителни дейности” през месец ноември.