Сезонните работници от трети страни у нас намаляват спрямо година по-рано. Едва 92 души са получили разрешение за сезонна работа в земеделието ни, сочат данни на Агенцията по заетостта към 7 октомври, цитирани от Телеграф.

Изкупни цени на млякото

Подадени са 31 декларации от родни работодатели, търсещи работна ръка извън Европейския съюз. Най-много са работниците, дошли от Украйна (75) и Молдова (13). Двама са наетите от Северна Македония и по един от Грузия и Турция. За сравнение миналата година реколтата са прибирали много повече чужди граждани - 388. Тогава сезонните работници от Украйна са наброявали 305. През 2020 г. в селското ни стопанство са били ангажирани 53 молдовци и 18 грузинци. Десет души са пристигнали от Киргизстан, от Туркменистан – двама, а от Турция – един.

От Главна инспекция по труда съобщават още, че са извършени над 400 броя проверки на земеделски стопани в периода 20-24 септември 2021 г. в 17 области на страната, където се отглеждат предимно сезонни насаждения. 

2400 наети работници са установени в проверените стопанства, включително граждани на трети държави. Случаите на работа без трудов договор са седем. 

Не са установени чужди граждани без достъп до пазара на труда у нас. По отношение на безопасността на труда не са констатирани сериозни нарушения. Установени са единични случаи, в които на работещите не са осигурени предпазни средства и не са проведени инструктажи по здраве и безопасност при работа.

„Образци на трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа могат да бъдат заявени онлайн по всяко време, дори извън работното за администрацията, през специално създадената за това система”, припомнят от ГИТ. 

Веднъж въведени, данните на нает работник се генерират автоматично във всеки нов договор, сключен с него. Калкулатор изчислява каква нетна сума се дължи на работника след приспадане на данъците и осигуровките за негова сметка, както и колко броя образци може да получи земеделският стопанин срещу сумата на авансово заплатените осигурителни вноски.