Неотдавна федералният министър на земеделието на Германия Юлия Кльокнер се обърна към германските фермери с призив да се вслушат в критиката на обществените организации и по-активно да реагират на социалните очаквания.

Проф. Иван Станков: Липсата на ред е по-опасна от биотероризма

Съюзът на фермерите на Бранденбург отвърнаха със следното: „Ние ще продължаваме да наричаме техническата глупост „техническа глупост“ и уверено да подчертаваме икономическото и екологичното превъзходство на нашите семейни ферми“, съобщава agroxxi.ru.

Фермерите напомниха на министъра, че шумът около благосъстоянието на животните, разпален от еколозите и зоозащитниците, е довел до това, че в Бранденбург практически вече няма големи промишлени места за угояване, а всички фермери страдат от досадни инструкции, които са разработени някъде и от някого в чужбина.

Прекомерната активност за защитниците на животните е довела до ръст на популацията от вълци, които в момента нападат добитъка.

От друга страна, ако тези, т.нар. критици действително са против традиционното земеделие, по-добре да намалят консумацията на храни, отглеждани по традиционния начин, отбелязват фермерите.

Производителите коментират и думите на Кльокнер за това, че селското стопанство трябва да се разглежда по-скоро като иновационен отрасъл.

Никой не обича да слуша всички тези фантазии за хайтек, казват фермерите.

Разбира се, че работим със съвременни технология, но коя професия не го прави? Същността на земеделието е по-скоро производство на храна на плодородна почва. Слънчевата енергия и човешкият труд са основата на селското стопанство. Ние го практикуваме от хиляда години и определено няма да променим начина, по който го правим. Поради това нашето разбиране за същността на земеделието не съвпада с мнението на министъра, допълват производителите от Бранденбург.