Прибирането на реколтата винаги е било едно от най-важните моменти в ежедневието на българина. Не случайно страната ни продължава да е значим фактор в международния продоволствен сектор "Зърно" като експортира пшеница за над 30 държави. Това осигурява много важни публични блага, поддържа естествени ресурси, както и допринася за развитие на селските райони. 

Площите, които се очакват да бъдат ожънати с пшеница през тази година са близо 11 млн. дка. А тези с ечемик са 1,6 млн. дка. По предварителни данни на МЗХ прогнозното производство от реколта 2024 ще бъде между 6,1 и 6,3 млн. тона за пшеница и над 800 хил. тона за ечемик. Това ми дава основание да бъда спокоен, че хлебният баланс на страната ни ще бъде осигурен. 

Това каза министърът на земеделието и храните Георги Тахов при откриване на жътвена кампания 2024 в село Златитрап, Пловдив. 

По думите му складовете ни пространства за съхранение на зърно са свободни на около 80%. А в момента наличности има между 2,8 и 3 млн тона зърнени и маслодайни култури.

"Всички тези цифри предполагат, че няма да има притеснения по прибирането и съхранението на реколтата", добави Тахов.

От своя страна председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) - Илия Проданов каза:

"Жътвата е моментът, в който всички ние - земеделски производители, берем плодовете на нашия труд. Искам да благодаря на всички земеделци за упоритостта, с която допринасят за осугуряването на хляба на държавата", сподели Проданов.

Председателят на Съюза на зърнопроизводителите от Пловдив - Людмил Работов също добави:

"Жътвата е най-големият трудов празник в бита на нашите предци. Тя е трябвало да започне в хубав ден, за да е богат урожаят и да е спорна работата през цялото лято", каза той.

Началото на жътвата е дългоочаквано събитие, част от националната идентичност на българина. Отбелязването на този ден символизира уважението към хляба и труда на земеделците. Традиционно всяка година домакин на събитието е представител на Асоциацията на зърнопроизводителите от различен регион на страната. Тази година това е Съюзът на зърнопроизводителите от Пловдив.

Събитието започна с официална церемония под мотото „Да са златни житата в полето, да е едро в класа зрънцето!“, след което се извърши ритуалът по зажънване. Събитието е част от европейската инициатива „Хляб на мира“, която обединява дванадесет държави от Централна и Източна Европа.