Рекордно ниски добиви на зърно отчитат производителите от цялата страна заради сушата. Изключение не прави и Георги Радев от Сливен, заместник-председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), който отглежда 12 000 дка в околностите на града.

Пропаднали площи с пшеница и в Сливенско

В най-добрия му блок, който традиционно дава до 600 кг/дка, тази година уредите в комбайна отчитат 300 кг/дка. Още по-тежко е положението в останалите масиви на земеделеца, където добивът се колебае около 100 кг/дка.

Радев не крие притеснението си. Не знае как ще посрещне плащанията за торове, препарати, за рентата на земята и другите разходи, които чакат реализацията на продукцията. Надява се поне с пролетниците всичко да е наред, за да могат фермерите да излязат на нулева печалба.

Повече за очакванията и коментарите на зърнопроизводителя за реколтата, изкупните цени и предпочитаната от него селекция сортове, вижте във ВИДЕОТО.