През 2013 г. имаше един срив на цените на доматите. Не можехме да ги реализираме, претърпяхме загуби и това ни подтикна да се организираме в сдружение, което към момента е с нестопанска цел. Това разказа за Фермер.БГ Сдружението на производителите на плодове и зеленчуци „Югозапад 2013".
 
 
Той разказа, че сдружението към момента наброява около 300 души, производители на оранжерийни зеленчуци от община Струмяни, Сандански и Петрич, като общата площ, която обработват е около 300 дка. 
 
Снимка:pixabay
 
„Много е трудно да се направи сдружение със стопанска цел, защото в нашия регион типовете и видовете почви са много различни и това създава проблем да се произвеждат еднородни видове култури, като сортове и по този начин да можем да влезем в големите вериги. Това е най-голямата пречка да можем да се обединим със стопанска цел и да продаваме от едно лице. Продукцията е разнородна, а големите вериги искат еднаква стока – в сортова гама и в количество“, коментира Кафтанов. 
 
Според него може да се направи райониране – дадени зеленчукопроизводители, които отглеждат един сорт домати, да направят една група, другите – друго и по този начин да се уедри като количество и вече да може да се предлага това количество на веригите. 
Кафтанов разказа, че червеният домат в района, в който работи почти вече не се отглежда. 
„Разчитаме на една култура – домата, като масово се гледат розови домати. Червеният домат не се търси на пазара. Предпочита се розовият домат за прясна консумация“, обясни производителят. 
 
 
Според него е много трудно на нашите производители да изнасят продукцията си, защото не могат да стигнат Полша , а и Албания, която има известно развитие в областта на износа на домати в последните години. 
„Ако не се направи някаква дългосрочна стратегия за развитието на сектора, нещата отиват на зле. Това обаче трябва да тръгне от производителите и да се представи пред хората, от които зависи да се развива нещо в България – институциите. Но на този етап нещата са в много слаби наченки. Председателят на асоциацията, в която членуваме – Националната асоциация на оранжерийните производители (НАОП) – Велин Георгиев, е главен инициатор да се разработи такава стратегия за развитието на нашия сектор“, обясни Кафтанов. 
 
Най-голям проблем обаче си остава липсата на работна ръка. „Като няма работници, залежава стоката, намалява качеството, по този начин пада себестойността и изкарваме, колкото да си храним семействата. И в момента съм в оранжерията, като времето, което прекарвам в нея е по 17 часа“, посочи производителят и добави: 
„Дори на хубава заплата, просто никой не иска да работи в оранжерията – топло е, трудно е. хората не искат да работят в селското стопанство, а то е това, което винаги е издърпвало държавата от калта“. 
 
А един корен домат като себестойност до засаждане излиза 0.55 лв. -0.60 лв., посочи производителят, който работи с холандски хибридни розови домати, като отбеляза, че 0.23 лв. струва едната семка. Около 0.30 лв. са разходите за разсадопроизводство. „След това вече започват другите операции и разходите отиват нагоре“, допълни Кафтанов.