Гърция започва разработването на национална стратегия по отношение на млечните ферми. Това стана ясно след посещение на група фермери от Националния съюз на говедовъдите в България в гръцки ферми в района на Комотини. Българските животновъди бяха информирани от председателя на сдружението „Холщайн“ за Гърция Василии Атанасиу за ситуацията в сектор говедовъдство в момента и мерките, които се вземат за заздравяване на сектора, в следствие на кризата продиктувана от ембаргото и падането на квотния режим, съобщи за медиите изпълнителният директор на НСГБ Михаил Михайлов.
 
Разработването на национална стратегия за млечните ферми, ще бъде във фокуса на широка конференция, която ще се проведе в края на април под патронажа на Министерството на развитието на селските райони и с участието на представители на производители, млечната промишленост и потребителите. Решението е взето по време  на среща на борда на Съюза – Holstein за Гърция, с министъра на развитие на селските райони Евангелос Апостолоу.
 
Гърция предприема мерки и по отношение на лошите перспективи за говеждото месо в ЕС  след проведеното заседание на Copa Cogeca и експерти на Генерална дирекция на Европейската комисия за селското стопанство и търговията. Според Copa-Cogeca с въвеждането на Руското ембарго ситуацията на пазара на говеждо месо в ЕС все още е трудна. Освен това, консумацията на месо е в застой и положението на пазара на говеждо и телешко месо може да бъде допълнително дестабилизирана от колебания в млечния сектор и влиянието на излишъци на пазара от животните, предназначени за клане.“
 
За справяне със ситуацията в месодайното говедовъдство, в Държавен вестник на Гърция на 1 април е обнародвано министерско решение, което определя правила относно това кое месо може да се класифицира като „гръцко“, a именно: Операторите и организациите на производителите могат да се възползват от допълнителния показател "гръцко развъждане за период от пет месеца." Тази опция  може да се използва за говеждо и телешко месо от едър рогат добитък, роден в чужбина, но отгледан на гръцка територия за период от поне пет месеца и заклан в Гърция. Конкретно за животните за месо, трябва да бъдат внесени най-малко на седем до четиринадесет месеца. Стопанствата, които се възползват от това трябва да се съобразят с настоящото национално и европейското законодателство в областта на хуманното отношение към животните, опазването на околната среда, здравно наблюдение и т.н. За участниците в тази програма е предвидена субсидия за килограм живо тегло.
 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!