От старта на Гаранционната схема в началото на 2013 г. Националният гаранционен фонд (НГФ) е издал гаранции на общо 259 бенефициенти и е подкрепил отпускането на кредити в размер на 109 млн. лева, съобщиха експерти от отдел „Връзки с наредители и бенефициенти” на НГФ. Земеделски производители от Южна Централна България са получили 67 облекчени кредита от търговските банки общо за над 29 млн. лв. за реализиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., стана ясно на информационна среща.

 

В Южна Централна България най-много са облекчените заеми, отпуснати на бенефициентите от Пловдивска област – 34, земеделски производители от област Пазарджик са взели 17 кредита с подкрепата на НГФ, в Кърджалийска област фондът е обезпечил 7 кредита на стойност над 1,7 млн. лева, в област Хасково те са 6 за повече от 2,6 млн. лв., а за Смолянска област има 3 кредита на стойност над 1,3 млн. лв.

 

По-голямата част от гаранциите в тези региони са по проекти, за чиято реализация са ползвани кредити до 200 000 лева. НГФ издава допълваща обезпечението гаранция в размер до 80% от размера на заема. Максималната стойност на гаранцията е 3 млн. лв. От Гаранционната схема безплатно могат да се възползват бенефициенти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ по ПРСР.

 

Всички земеделски производители, които имат одобрени проекти по някоя от тези три мерки, могат да кандидатстват за получаване на финансиране по схемата до септември 2015 г. и да получат кредити с по-ниски от стандартните лихви, като са освободени от такси и комисиони.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!