Допълващ минерален фураж с витамин В2, получен чрез ферментация на забранен  генетично модифициран щам, е открит у нас в края на миналата седмица, съобщи Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).
 
 
Доставчик от Германия е внесъл в страната ни общо 3 000 кг от неразрешения фураж, като само 875 кг от него са иззети от БАБХ. Огромната част от храната – 2 125 кг, са доставени на петима български производители, собственици на свинеферми.
 

У нас сигналът е получен на 22 ноември следобед чрез Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) към ЕК.

 
В него се казва, че в България е постъпил фураж от доставчик в Германия – допълващ минерален фураж, в който е вложен  неразрешена форма на витамин В2, произведен чрез ферментация с неразрешения генетично модифицирания щам на Bacillus subtilis. От същия доставчик фуражи са разпространени до още четири страни-членки на ЕС и една страна-член на Споразумението на Европейското икономическо пространство.
 
„При извършената проверка в склада на българския оператор е установено наличие на 875 кг допълващ минерален фураж. Наложена е забрана на установеното количество, съобщиха от Агенцията.
 
Оттам описват пътя на доставката. Допълващият минерален фураж е пристигнал на 16 юли тази година в количество 3 000 кг. В периода от 16 юли до 16 ноември 2 125 кг от засегнатата партида са доставени до петима български производители, които вече са уведомени да преустановят употребата на допълващия фураж за прасета стартер.
 
 
Системата за бързо предупреждение за храни и фуражи (RASFF) е пуснала първата информация за проблема на 2 октомври  тази година. Тогава Белгия е разпространила данни за открита ДНК на неразрешния генетично модифицирания щам на Bacillus subtilis, който е използван при производството на витамин В2 (80%) с произход Китай.
 
На 20 септември тази година в Официалния вестник на Европейския съюз е публикуван Регламент (ЕС) 2018/1254 относно отказ да се предостави разрешение за употреба на рибофлавин (80%), произвеждан чрез ферментация с генетично модифицирания щам на Bacillus subtilis KCCM 10445, като фуражна добавка, принадлежаща към функционалната група „витамини, провитамини и химически добре дифинирани вещества, които имат подобен ефект“. 
 
Отказът е на основание на извършена нова оценка на риска от Европейския орган по безопасност на храните на вече съществуващия продукт рибофлавин (80%), произвеждан чрез ферментация с генетично модифицирания щам на Bacillus subtilis KCCM 10445 поради изтичащия 10-годишен срок за разрешението му. Регламентът е гласуван с единодушие от всички държави членки.
 
"В конкретния случай се прилагат разпоредбите на посочения Регламент по отношение на изтеглянето от пазара на наличните количества Витамин В2, витаминните премикси, в които е вложен и комбинираните фуражи като са посочени съответни срокове. Считано от 11 ноември 2018 г. фуражната добавка витамин В2 (80%), произведен чрез ферментация с генетично модифицирания щам на Bacillus subtilis KCCM 10445 е изтеглен от пазара. За генетично модифицирания щам на Bacillus subtilis KCCM 10445 се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1829/2003 за генетично модифицираните храни и фуражи", уточниха от Агенцията по храните.