Светът се развива, а заедно с това и земеделският сектор. Все по-активно се говори за технологични решения, разработени специално за фермери, оптимизиране на производството, биобезопасност и опазване на околната среда. Френска компания работи върху роботизирани решения за селскостопанския сектор, конкретно птицевъдството. Фермер.БГ се свърза с маркетинговия директор на компанията, за да научим повече за идеите им. 

Австралийското птицевъдство върви към суперферми


Защо се спряхте на птицевъдния сектор?

Фредерик Прадел:
Птицевъдният сектор се превърна в една от най-напредналите земеделски индустрии, когато става дума за внедряване на роботизирани решения. Нови технологии се използват от люпилните до преработващите предприятия.

Първоначално компанията бе профилирана в разработването и производството на безконтактни измервателни системи, специализирано оборудване и инсталации за автомобилостроенето, въздухоплаването и др.

През 2012 г. решихме да се възползваме от възможността да диверсифицираме портфолиото си от продукти и навлязохме в сектора с медицински технологии. Разработихме и патентовахме иновативна система за обеззаразяване на въздуха, която основно е предназначена за здравни специалисти. Тя е създадена да преодолее екологичните рестрикции, които в момента се налагат върху „традиционните“ продукти.

 
Всичко започва след като главният изпълнителен директор на компанията се срещна с много хора, работещи в птицевъдния сектор – люпилни, ферми и др. Всички те проявиха интерес към система, която е способна да предпазва и да понижава риска от разпространение на инфекциозни заболявания в големи помещения за отглеждане на птици.
 
Повтарящите се по онова време случаи на птичи грип, разпространението на зоонозни болести, появата на резистентни към лекарствата организми и рискът от биотероризъм бяха основните напомняния, че нуждата от превенция и бързо намиране на решение е ключова за бизнеса.

 

Така се стига до разработката на робот, чрез който се понижава човешкият контакт с птиците, елиминира фактора човешка грешка и осъществява редица задачи.

Роботи като този се превръщат в изключително ценен инструмент в съвременното производство и ежедневната борба с предизвикателствата.


Разкажете ни повече за роботите?

Фредерик Прадел: Създадохме създаде два напълно автономни робота, чиито базови функции, в зависимост от модела, включват почистване, обръщане и аериране на постелката на птиците. От друга страна, роботите са модулни. Представляват своеобразни „трансформъри“. Това позволява на потребителите да ги използват в различни версии, осъществявайки редица конкретни задачи.

Първият е оборудван с модулни приставки за пулверизиране/разпръскване на дезинфекциращи разтвори, например етерични масла, в или над постелката на птици. Роботът е проектиран така, че да преобръща и да аерира постелката (стърготини, слама и др.). Този фактор е ключов при отглеждането на бройлери.

Освен това постелката е топлоизолирана между птиците и земята. Така се регулира температурата в околната среда, което е от значение за абсорбацията на влага. Нивото на влажност на постелката е сред най-рисковите фактори. Повишаването му провокира образуването на буци и коричка по повърхността, което представлява риск за птиците от травми на гърдите, краката и може да провокира дерматити. По-слабоподвижните птици започват да се хранят по-малко, а това понижава нормата за качване на тегло на ден.

Така се стига до разработката на робот, чрез който се понижава човешкият контакт с птиците, елиминира фактора човешка грешка и осъществява редица задачи.

Роботи като този се превръщат в изключително ценен инструмент в съвременното производство и ежедневната борба с предизвикателствата.

Знае се още, че постелката е идеално място, където се осъществява микробиална ферментация, освобождаваща амоняк. Той се произвежда от микроорганизми в постелката, в която пикочната киселина ферментира в екскрементите.

Амонякът дразни кожата и слузните мембрани на птиците, провокира респираторни инфекции, отслабва имунната система и др. Да не споменаваме факта, че постелката е среда за развитието на патогени (Campylobacter jejuni, E.coli, salmonella spp, S.aureus…), които могат пряко да повлияят върху здравето на птиците и непряко върху здравето на потребителите (налице е риск от зоонотични болести).

Затова е критично важно правилно да се поддържа и третира постелката.
 
Вторият модел робот основно допринася за подсушаване на постелката, ограничаване на ферментацията, натрупването на амоняк и оформянето на втвърдявания в постелката. Спомага за хигиенизиране на околната среда и постелката.
 
Извън основните функции са налице още няколко. Тези роботи са оборудвани със сензори, камери и други напредничави системи, които са способни да събират и съхраняват данни. Последните са от полза за подобряване на управлението и проследимостта на процесите в производствената база. Роботите постоянно измерват показатели на околната среда – температура, влага и ниво на амоняка. Имат функцията да алармират в реално време в случай на отклонения или потенциални проблеми.

Тъй като не е възможно да се използва GPS в производство на закрито, разработихме специална навигационна система. Тя съчетава ползата от засичането и разпознаването на формите, триангулацията и системите против сблъсък.

Нашата технология е вдъхновена от технологията за автономни превозни средства, а не от т.нар. роботи прахосмукачки или косачки на трева. Съобразили сме се с факта, че нашите роботи се използват в присъствието на животни.

Една от основните ползи от роботите е, че повишават биосигурността като изпълняват доста по-ефикасно задачите, които обикновено във ферма се изпълняват ръчно.

Какъв е потенциалът на българския пазар за нови технологии, роботи и други подобни продукти в сферата на земеделието?

Фредерик Прадел: България е част от ЕС и се развива в условията на световна конкуренция, подобно на другите страни-производители на птиче месо. Зад развитието на птицевъдния сектор в страната ви в последно време стоят повече инвестиции, повече производство и търговия.
 
Българският сектор за птиче месо се състои основно от два субсектора – месо от бройлери, следвано от патешко месо. Птицевъдството има най-вече експортна ориентираност и се характеризира с най-висока степен на вертикална интеграция. Да не споменаваме близостта ви до Турция и други страни.
 
Ние вярваме в този пазар. Поради тези причини няма да се откажем от намерението си да навлезем на него. 
 


 

Важен ли е размерът на курниците?


Фредерик Прадел: Размерът на курниците не е ключов фактор, тъй като роботите ни са оборудвани с батерии с удължен живот, което им позволява да обработват много големи пространства – над 3000 кв. метра на курник.

Тъй като нашите роботи са предназначени за износ в цял свят, беше невъзможно да не обмислим всички аспекти в самото начало на разработването им, особено когато наши целеви пазари са Северна и Южна Америка, където курниците са по-големи от тези в Европа.

Ние не можем да променим „местните“ практики и не сме самонадеяни, че е възможно да го направим. Наложи се да се адаптираме и да отговорим на потребностите на условията и изискванията на всички пазари.

Какви са вашите препоръки за фермерите?

Фредерик Прадел: Като препоръка към птицевъдите мога да ги окуража да обмислят какво може да им предложат агророботите по отношение на добиви, възвръщаемост на инвестициите, комфортни работни условия и безопасност.

Роботиката все още е в своите ранни стадии на развитие в птицевъдната индустрия. Подобно на това, което направи автомобилната индустрия през последните 20 години, селскостопанската индустрия в момента е в процес на революционни промени, навлизайки в новата ера на агротехнологиите и агророботите.

Заем какво представляват страхът от промяната и страхът от роботите като препятствия по пътя към прогреса. Трябва да подчертаем, че нашите роботи са изключително лесни за употреба от потребителя и като цяло са самоподдържащи се. Убедени сме, че нашите роботи не застрашават наемането на работна ръка. Всъщност допринасят за подобряване на работните условия и позволяват на фермерите и техните работници да се фокусират върху по-важните дела.

Колко (приблизително) струва внедряването на роботи?

Фредерик Прадел: Стойността на инвестицията зависи от няколко фактора, сред които профил на купувача (клиент, дистрибутор, ключов партньор и др.), транспортни разходи, местни митнически такси, обем на производството и др.