Темата за здравето на пчелите беше разисквана в Брюксел по време на конференция “За по-добро здраве на пчелите“, организирана от ЕК и комисаря по здравеопазване Тонио Борг. Няколко бяха акцентите в конференцията, обединени под мотото „Какво прави ЕС за здравето на пчелние семейства“, информират от ЕК. На форума е подчертано, че ЕК работи за по-доброто здраве на пчелите в няколко направления.

 

Създадена е референтна лаборатория на ЕС за здравето на пчелите, съфинансирани са проучвания за оценка на степента на смъртност при пчелите, подкрепени са и изследователски проекти, целящи по-доброто здраве на пчелите. „Комисията взе предвид ограничената наличност на ветеринарни лекарства за пчели по време на прегледа на ветеринарното законодателство на лекарствени продукти в ЕС. Предложението на ЕК в тази посока се предвижда да бъде прието през второто тримесечие на 2014 г.“, заяви Тонио Борг.

 

Той допълни, че изследването на т.нар. Синдром на празния кошер ще продължи, защото информацията за висока смъртност на пчелни семейства в световен мащаб е тревожна, като в страните от ЕС се отчита зимна смъртност около и над 30-40%. Данните са от проучване, обхванало близо 32 000 пчелни колонии в 17 държави от ЕС за периода от есента на 2012 до лятото на 2013 г. Изводите от проучването са основно, че съществуват регионални различия при смъртността на пчелите. Отчетено е, че в страни като Гърция, Унгария, Италия, Литва, Словакия и Испания смъртността е средно под 10%.

 

Смъртност на пчелни семейства между 10% и 15% е отчетена в Германия, Франция, Латвия, Полша и Португалия, а с над 20% - в Белгия, Дания, Естония, Финландия, Швеция и Великобритания. По думите на Борг в националните програми по пчеларство на всички страни-членки са предвидени засилени мерки за здравеопазването на пчелите, което би помогнало за намаляване на смъртността. Според Тонио Борг залегналите в ОСП 2014-2020 г. агроекологични мерки ще допринесат за създаването на по-добра среда за пчелите.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!