Преведени са 10 294 641,84 лв. по различни подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Обвързано подпомагане - дяволът е в детайлите

Подпомагане получиха 31 бенефициенти, като разпределението е следното: