Поради изключително големия интерес и приключването на  приема по подмярка  4.1 Инвестиции в земеделските стопанства” от мярка 4 „Инвестиции в материални активи” от  Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

Областните дирекции на ДФ „Земеделие” ще бъдат отворени за прием на заявления извънредно на 06 юни 2015 г. (събота) с работно време – от 10:00 до 16:00 часа, съобщиха от Фонда. 
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!