Министерският съвет отпусна днес допълнителни средства за Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и за общините, така че местните власти да се справят с изпълнението на спечелени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
 
 
Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ за тази година в общ размер до 20 750 000 лв. Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти по ПРСР и Програмата за морско дело и рибарство.
 
Друго постановление на Министерския съвет, прието днес, дава възможност на общините да получават временни безлихвени заеми от централния бюджет за одобрени проекти от ПРСР. Тези средства ще се отпускат за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по ПРСР за периода 2014 - 2020 г.
 
„Общините бенефициенти по ПРСР са с малък бюджет и приходи. Те са силно затруднени да осигуряват собствени средства за извършване на междинните и окончателни плащания към изпълнителите по съответния проект, преди подаването и одобряването на заявките за плащане от фонд „Земеделие“, коментира Правителствената пресслужба.
 
Временните безлихвени заеми от централния бюджет ще могат да се отпускат на общини с одобрени проекти по ПРСР, които са сключили договор с ДФЗ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Необходимо е общините да нямат и задължения към ДФЗ, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията.