До края на март фирмите трябва да подадат декларации за корпоративен данък и да платят задълженията си към хазната, припомнят от Националната агенция за приходите (НАП). Ако го направят по електронен път, те могат да ползват 1% отстъпка от дължимия годишен данък, но не повече от 1000 лева. До края на февруари са подадени повече от 120 000 фирмени декларации, като повечето от тях са по интернет. 
 
Неподаването на декларациите се санкционира, като минималната глоба е 500 лева за юридическото лице и 200 лева за управителя на фирмата, съобщи БНР.