Правителството издаде разрешение на „СЕКЕ Кърджали” ЕООД за промишлена обработка на тютюн, съобщиха от Правителствената информационна служба. 
 
Фирмата разполага с необходимите технически и технологични възможности за промишлена обработка на тютюн и за формиране на еднородни по качество партиди, отговарящи на съответните типове и произходи от Закона за тютюна и тютюневите изделия.
 
Производствените и складови помещения се намират в гр. Момчилград. Мощностите на цеха са с производителност 12 тона на смяна. Складовите помещения за съхранение на суровия тютюн и готовата продукция са с общ капацитет 500 тона.