Обща селскостопанска политика (ОСП), която да се справя с измененията на климата. Това е една от задачите, по които Финландското председателство на Съвета на Европейския съюз (ЕС) иска да постигне напредък, в преговорите за новия програмен период на най-старата политика на Европа.

CAP4US: Подкрепа за успеха на младите фермери


„Искаме да насърчим такава ОСП, която в по-голяма степен отчита климатичните промени“, посочва Финландия. 


Преговорите, които страната ще води обаче ще зависят в голяма степен от паралелните дискусии относно Многогодишната финансова рамка на ЕС (МФР) за 2021—2027 г. Новото финландско правителство, сформирано преди няколко седмици, е финализирало програмата за своето шестмесечно председателство, което започна на 1 юли 2019 г. 

На 26 юни 2019 г. беше публикуван първи общ документ от около 20 страници, в който бяха очертани основните му приоритети. 

В главата за МФР се посочва, че е необходимо „да се гарантира рентабилността на селскостопанската дейност във всички държави членки на Съюза. Реформираната ОСП трябва да адресира предизвикателствата в областта на продоволствената сигурност, промяната на климата и опазването на околната среда“. 

В допълнение се казва, че средствата, отпуснати за развитие на селските райони, които са най-силно засегнати от съкращенията, предложени от Комисията в пакета от ОСП за 2021-2027 г., играят съществена роля. 

Министърът на земеделието на Финландия Яри Леппа ще председателства първото заседание на Съвета на 15 юли 2019 г. в Брюксел, съобщава ОДЗ-Кюстендил. Неговата основна задача ще бъде да способства постигането на споразумение в Съвета за бъдещата ОСП, което по отношение на най-важните моменти ще бъде възможно, само ако Европейският съвет намери компромис по МФР 2021-2027 г. 

Останалите заседания на Съвета по земеделие са насрочени за 16 септември, 14 октомври, 18 ноември и 16 декември 2019 г. 

Неформална среща на министрите на земеделието ще се проведе от 21 до 23 септември 2019 г. в Хелзинки. 
 

Следете темата на cap4us.agri.bg