Европейският комисар по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган защити прилагането на „жълтия картон“, като според него, той „допринася за справедливото, стабилно и опростено на Общата селскостопанска политика (ОСП)“, пише topagrar.
 
 
Хоган уточни, че „жълтият картон“ беше въведен, за да предотвратяване на незаконното използване на заявени площи. В новата ОСП се предвижда последващ контрол. 
 
„Жълтият картон“ у нас беше въведен за Кампания 2016 г. Той се прилага в случай, че наддекларираната площ е между 3 (или повече от 2 ха) и 10% и се изразява в намаление наполовина на административна санкция като площ при първа констатация на нарушение. 
 
„Жълтият картон“ се прилага за всяка схема отделно и само еднократно. Той се налага за СЕПП, СПП, МЗС и ДЗС.