Необходимо е да се засили ролята на консултациите в земеделските стопанства, за да се гарантира предаването на знания към фермерите – хората, които работят със земята.
 
 
Това заяви еврокомисарят по земеделието Фил Хоган по време на конференция за развитието на селските райони, организирана от ОИСР в Единбург.
 
По думите му, през следващите години селското стопанство ще бъде призвано повече от всякога да се занимава със социални проблеми, включително с ефективното използване на ресурсите, а жителите на селските райони очакват и заслужават същия жизнен стандарт, като градските жители.
 
Фил Хоган подчерта пред участниците във форума, че Общата селскостопанска политика (ОСП) подкрепя въвеждането на иновативни решения в областта на селското стопанство – за осигуряване на целенасочени инвестиции, трансфер на знания, съвети и проекти за сътрудничество за разработване на нови продукти, процеси и технологии.
 
Комисарят припомни европейския ангажимент, който беше поет преди две години с декларацията, озаглавена "По-добър живот в селските райони".
 
 
Темата за иновациите беше силно застъпена и в комюникето на Европейската комисия "Бъдещето на храните и земеделието", което е „политическата основа за справяне с всички предизвикателства, пред които са изправени земеделският сектор и селските райони на ЕС“, каза Хоган.
 
„Ние търсим най-добрите начини да поставим знанието и иновациите в центъра на ОСП, като се опираме на постигнатите вече успехи и възникналите препятствия. Синергиите, които изградихме между ОСП и "Хоризонт 2020", са солидна основа, на която можем да изградим бъдещето“, подчерта еврокомисарят.
 
Бъдещето на научните изследвания и иновациите в областта на селското стопанство ще бъде обсъдено в Брюксел на 2 и 3 май 2018 г. на конференцията на тема "Иновации за бъдещето на земеделието и селските общности", организирана от ГД "Земеделие и развитие на селските райони". Нейната работа ще може да се проследи и онлайн.
 
„Тази конференция за селскостопански научни изследвания ще разгледа начини за изграждане на по-силни взаимодействия между политиките на ЕС, които допринасят за научноизследователската и развойна дейност в областта на селското стопанство и селските райони“, коментира Хоган.