Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган призова професионалните организации в сектора да използват своето влияние на национално равнище, така че страните-членки на ЕС да увеличат своите вноски и бюджетът за Общата селскостопанска политика (ОСП) да се запази без съкращения в периода 2021-2027 г.
 
 
Своите послания към професионалната общност Фил Хоган отправи по време на Конгреса на европейските фермери в Линц, Австрия, организиран от Copa-Cogeca.
 
Еврокомисарят предупреди, че сега навлизаме в критичния период за определяне на бъдещия бюджет на ЕС и на парите за ОСП. Той подчерта колко е важно фермерите и техните организации да си кажат думата и сравни влиянието им с доилен робот във ферма – докато машината не се включи, тя не дава добавена стойност.
 
Според него има всички основания да се смята, че е възможно споразумение за бюджета на новата ОСП в началото на следващата година.
 
„Сега е моментът всички, които вярват в устойчивото бъдеще на нашия европейски модел на семейното селско стопанство, да се съберат и да гарантират, че ще постигнем правилния резултат“, каза еврокомисарят.
 
Той подчерта, че е взел предвид становището на Copa-Cogeca, публикувано миналия месец, което е твърдо против всякакви съкращения в бюджета на ОСП, като се настоява за поддържане на съществуващите нива на разходите.
 
Снимка: twitter.com
 
„Това е позиция, която силно подкрепям, всъщност това е позицията, която очертавах при всеки възможен случай по време на дискусиите за следващия бюджет на ЕС“, изтъкна Фил Хоган.
 
Еврокомисарят обясни, че при преговорите за бюджета е имало безпрецедентен натиск както отвън, така и вътре в ЕС, тъй като политиките за големи разходи винаги първи попадат на прицел. Той припомни, че при Brexit един от най-големите нетни вносители в бюджета на Съюза ще напусне ЕС и ще вземе парите си с себе си.
 
Съществуват и външни източници на проблеми за ЕС, свързани с увеличаване на броя на мигрантите и нарастване на заплахите за сигурността на границите на ЕС.
 
„В отговор на тези предизвикателства предложението на ЕК за относително скромни съкращения на ОСП може и трябва да се разглежда като справедливо“, смята еврокомисарят.
 
Според него, обаче, има възможност страните-членки да запазят бюджет на ОСП.
 
 
„Най-важното, което трябва да имате предвид, е, че окончателното решение не е на Европейската комисия. Държавите членки, които работят съвместно с Европейския парламент, имат пълна свобода да увеличат общия си бюджетен принос, за да запазят ОСП на сегашното си равнище“, заяви Фил Хоган.
 
Той подчерта, че е разговарял с аграрните министри на всяка от държавите членка и повечето от тях са на мнение, че вноските трябва да се увеличат, а бюджетът на ОСП да не се намалява.
 
„Но останалите държави остават да бъдат убедени, и тук идва вашата роля. Имате кратък, но критично важен прозорец от време, за да използвате вашето влияние там, където е спешно необходимо“, обясни комисарят.
 
Времето за вземане на решение е ограничено на фона на общата позиция, че бюджетният въпрос трябва да намери отговор преди изборите за Европейски парламент през пролетта на 2019 г. и встъпването в длъжност на нова ЕК.
 
„Целта ни е да изградим политика в областта на храните и селското стопанство, която да донесе повече резултати от всякога, и това става по начин, който е по-прост, по-справедлив, по-устойчив и по-устойчив. Това не са прости букви - това са реални и постижими цели“, обобщи комисарят.