Главната инспекция по труда ще засили контрола си в селското стопанство през тази година, като нарежда отрасъла до други рискови производства, като строителството, минната индустрия и работата с електрически съоръжения.
 
 
Целта е да се намали трудовият травматизъм и да се вземат мерки срещу полагането на недеклариран труд, стана ясно от съобщение на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ). Ведомството публикува на сайта си план за работата през 2019 г.
 
„Насоките на контролната дейност на Агенцията през 2019 г. са определени след анализ на данните от контрола през  2018 г., според които тези отрасли продължават да бъдат сред най-рисковите както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и при изпълнението на трудовите правоотношения“, коментираха от Инспекцията.
 
 

Продължава кампанията за управление на опасните вещества

 
Тя е организирана от Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. През тази година ще се проведе нейният втори етап. В помощ на работодателите ИА ГИТ е разработила в интернет онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска за над 30 икономически дейности. Някои от инструментите обхващат и оценката на риска на места, където се използват опасни вещества,. 
 
Инструментите са създадени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС. Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ могат да демонстрират функционалностите им пред работодателите. Планирана е и кампания за електрообезопасеност във фирмите.