Нашето посещение в Брюксел беше браншово с цел да разберем по-нататъшното планувано развитие на сектора и какви са възможностите да получим допълнително финансиране. Ситуацията наистина е кризисна, коментираха за Агри.БГ част от участниците в българската делегация, която бе на среща със земеделския еврокомисар Януш Войчеховски на 9 юни. 

Гласувайте: От какво ще страдат най-много фермерите при разразилата се политическа криза?

„Подходът от страна на нашето министерство за вземането на решения, свързани със сектора, доведе до това ние да отидем и да поискаме информация директно от източника за естеството на общия подход за разпределяне на средствата. Искахме по-голяма чуваемост и по-сериозно обсъждане на проблемите. Надяваме се, че нашите апели за финансова помощ ще бъдат чути, за да дойде спасение за сектора“, заяви браншовият представител Дарина Шишкова. 

Ето какво още казаха тя и нейни колеги за Агри.БГ след завръщането им в България.

Виже още: От първо лице: Какво обсъдиха родни фермерски организации с еврокомисаря по земеделие?

                   Стопанствата у нас ще получат ли по 15 000 евро - какво е поискала България?

                   Фермерски организации искат думата за Стратегическия план

Дарина Шишкова, Сдружение „Старият Балкан“

 

На срещата с еврокомисаря поискахме изравняване на субсидиите с другите страни членки, тяхното навременно изплащане и по възможност изтегляне напред във времето. 

Отново поставихме въпроса за пашата в националните паркове, а и за липсата на пасища от общинския и държавния поземлен фонд. Вече толкова години липсва и схема, която да подпомага отглеждането на приплодите в стадата, а това е особено важно за стопаните, които водят селекционна дейност.

Там, където се губят пари въз основа на наложени санкции, внесохме предложение европейските регламенти да бъдат разглеждани различно за всяка страна членка, тъй като всяка от тях има своите специфики. У нас голяма част от площите са планински или полупланински, затова европейските правила не следва да бъдат прилагани по еднакъв начин. Те би трябвало да бъдат преразгледани и изменени на места, за да избегнем налагането на санкции, воденето на дела на стопани срещу Фонда и спирането на субсидии през това време. Затова предложихме подхода за прилагане на регламентите да бъде по-различен, като на срещата разбрахме, че има възможност самата страна членка да поиска промяна.

Настояваме също за компенсации за скъпите фуражи. Разбрахме, че имаме възможност да получим такова подпомагане и това отново е работа на нашето министерство.

Пенка Христова, Съюз на животновъдите в България

 

Една от темите, които обсъждахме, е липсата на средства за изхранване на животните. Друг проблем е неяснотата около Стратегическия план. След отговора на земеделското министерство на забележките на ЕК и публикуването им, ще организираме национален земеделски форум, за да обсъдим темата. В проекта на Стратегически план не е включено нито едно наше предложение. Ние не правим диалог – просто даваме едни предложения, а в същото време Министерството залага, каквото реши.

Във връзка с актуализацията на бюджета отново сме орязани и може би трябва да се срещнем с министъра на финансите. Първо обявиха, че ще бъдат към 300 млн. лв. В момента говорим само за 150 млн. лв., които до никъде не стигат. В бюджета е залегнал нулев ДДС единствено на хляба. Ние поискахме също данъчна ваканция за освобождаване на субсидиите от облагане. 

НОКА с представител Тодор Диклиев

 

В предварително поставените теми са включени: премахване на данъка върху антикризисните субсидии; механизъм за по-ранно изплащане на субсидиите за 2022 г.; плащанията да са на стопанство, а не на хектар; планове за управление на националните паркове; и изравняване на субсидиите на всички страни членки.