42-годишна фермерка от Стамболийски е обвинена за подадени от нея неверни данни на земеделски площи за получаване на европейски субсидии, съобщава Окръжна прокуратура – Пловдив.

Осем години строг затвор за присвояване на зърно

В качеството си на управител на четири различни фирми обвиняемата е подала пред Областна дирекция на Държавен фонд "Земеделие“ – Пловдив заявления за подпомагане и в приложенията към тях е посочила обработваеми площи, които не са били реално ползвани, стопанисвани и обработвани през стопанската 2017 г. 

Фалшивите документи са за общо 108 парцела с площ от 860 дка в землищата на Стамболийски и Ново село, сочат данните на прокуратурата.

Част от парцелите били угари, а други, за които се твърдяло, че са засети с ечемик и царевица, въобще не са били обработвани. Не съответствал и посоченият брой овошки в ябълкова градина, които били значително завишени в заявлението.

Обвиняемата е извършила четири отделни престъпления за злоупотреба с евросредства: Схема за единно плащане на площи, Схема за преразпределително плащане, Зелени директни плащания, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Служители на ДФЗ извършили проверка на място на заявените площи и установили несъответствията, а окръжната прокуратура се заела със случая. Към настоящия момент обвиняемата е с мярка за неотлонение „подписка“.