Кризата в българското земедилие се задълбочава и въпреки всички опити на правителството да тушира напрежението и да си дава вид, че всичко е спокойно, положението на родните фермери въобще не е розово.

 
Голяма част от фермерите в страната алармираха, че няма да торят и пръскат, защото спазването на агротехниката не е оправдано финансово. Цените на минералните торове и препаратите скачат непрекъснато нагоре, а на зърното се сриват надолу. Пшеницата в момента се изкупува за 180 лева тона, а по същото време на миналата година тя струваше двойно. Затова пък торовете са поскъпнали два пъти. Суперфосфатът вече е стигнал 1400 лева за тон, споделиха земеделски производители. Двата единствени производители на торове в страната – „Неохим” и „Агрополихим” спряха производство заради слабо търсене. В складовете им обаче има огромно количество продукция, която стои нереализирана.
 
При наличието на запаси от зърно, през следващата година изкупната цена ще стръгне от същото ниво. Някои от фермерите от Врачанско и Пловдивско заявиха, че предприемат и по крайни мерки. Те единствено ще култивират земята, без да засеят.
Това ще ограничи рахдодите им до 10 лв. на декар.
 
Заради топлото време и падналите напоследък дъждове в нивите се е появил житен бегач. Високите температури дават възможност да се извърши комбинирано пръскане – срещу този вредител и с хербициди. Много мераклии за това обаче няма, фермерите ще разчитат на естественото оцеляване на посевите.
 
Зърнопроизводителите ще настояват докрай в бюджета за догодина ще бъдат осигурени такива помощи в размер на 378 млн. лв., въпреки че в разгледания от депутатите проект средствата не фигурират. От 14 декември пък започва изплащането на националните субсидии за тази година. “ Побързаха с тези плащания, но нашите опасения са, че няма да бъдат заложени в бюджета пари за следващите”, безпокои се земеделеците.
Фермерите биха си купили с тях техника, от която автоматично 20% ДДС ще се върне в бюджета, споделиха още те, а ако 500 млн. лева пък се връщат под формата на рента.
 
От Асоциацията на зърнопроизводителите заявиха, че очакват второто гласуване на бюджет 2009 и ако не бъдат гласувани обещаните им преди година и половина средства излизат на нови протести. Те предвиждет и фалити на по-дремните фермери с земя от 2000 до 5000 дка земя.

снимка: www.tractor.bg