Фермерите, които са пострадали от наводненията, ще получат компенсации за понесените щети.
 
 
Министърът на околната среда и водите Нено Димов съобщи това днес, 13 март, по време на инспекция в района на Брегово, където беше обявено бедствено положение, след като на много места река Тимок преля извън коритото си. 
 
„Разговарях с министъра на  земеделието Румен Порожанов и той е поел ангажимент веднага след оттеглянето на водата да бъдат направени оценки и да бъдат компенсирани хората с реални загуби“, каза министър Димов, цитиран от пресслужбата на ведомството. 
 
Той увери, че Басейнова дирекция „Дунавски район“, РИОСВ – Монтана, РЗИ – Видин и „Напоителни системи“ следят нивата на реките. Наблюдават се комплексните и значими язовири, към днешна дата няма опасност. 
 
Министърът припомни, че на извънредното заседание на правителството в събота е поет ангажимент за създаването на нова структура, отговорна за язовирите, която да реагира бързо в аварийни ситуации. 
 
Снимка: МОСВ
 
Кметовете ще имат срок от около месец да преценят могат ли да управляват язовирите. Ако не, те ще се прехвърлят към новия орган. 
„В момента се подготвят законови промени за язовирите, защото трябва да имаме ясни критерии за категоризация и кой носи конкретна отговорност“, обясни още Димов.
 
 
Няма опасност за качествата на питейната вода и за околната среда в района на Брегово, подчерта той. Данните на Районната здравна инспекция (РЗИ) за питейните води показват стойности в границите на допустимото.
 
Взети са и проби от Басейнова дирекция „Дунавски район“, които засега не показват наднормени стойности. Контролът за качеството на питейната вода ще продължи и през следващите дни и ако има промяна, гражданите ще бъдат уведомени, увери министър Димов.
По думите му, ВиК – Видин е в напреднала фаза по изпълнението на проекти за 36 млн. лв. по Оперативна програма „Околна среда“.