Единен национален телефон, от който институциите да се свързват със земеделските производители. Това предложение направиха стопани. Причината е стартирането на специализираните теренни проверки на физически блокове (ФБл) за Кампания 2018. 
 
 
За да се свържат с бенефициентите от Областните дирекции „Земеделие“ (ОДЗ) и от Техническия инспекторат на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) звънят от различни телефони и то по различно време, тъй като от ОДЗ правят проверки, за да актуализират слоя, а инспектората на ДФЗ прави проверка на цялото стопанство на базата на риск анализ. 
 
Това, според фермерите, е объркващо и дори споделиха, че има и процент несигурност дали наистина им звънят от дадената институция или, да речем, някой недобросъвестен човек. 
 
Друго предложение, освен единен номер, обявен официално за комуникация, е да се изпраща имейл на бенефициентите, чрез който да се информират, че ги търсят от МЗХГ или ДФЗ, като така да има сигурност и по-лесна комуникация
 
 
Фермерите по това време на годината почти непрекъснато са на полето и не могат да следят телефоните си. Ако видят, че имат пропуснато обаждане от въпросния оповестен телефон, ще могат да се обадят и да се организира среща. Това може да се прилага и в други случаи, в които от институции търсят земеделския производител. 
 
„Като видим, че са ни търсили от този номер, ние ще знаем, че е фонда, примерно, и веднага ще намерим начин да търсим контакт“, коментират земеделци. 
 
Така ще се улесни комуникацията, според тях. 
Според наредбата, ако бенефициентът не е открит от проверяващите, те имат право да извършат проверката и без неговото присъствие. Естествено в документа е записано, че това трябва да бъде по обективни причини или въпреки, че стопанинът е уведомен, той не присъства на проверката по график.