До 30 ноември лицата по Наредба № Н-18, които са регистрирани като земеделски производители, трябва да подадат повторно данни в НАП за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди.
 
Данните се подават еднократно, независимо от предходно подадените такива.
 
Подаването на данни се извършва чрез е-услуга „Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди.
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!