Земелските стопани, които наемат работници за по един ден, подават декларации за дължимите  осигуровки и удържат авансов данък, напомнят от офиса на НАП в Хасково. Задължението се отнася за всички регистрирани земеделски стопани, които сключват еднодневни трудови договори с неквалифициран персонал за краткотрайна сезонна селскостопанска работа, като прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци и билки.
[news]
От НАП уточняват, че наетите макар и за един ден лица подлежат на осигуряване за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, както и за трудова злополука и професионална болест. Декларация Образец 1, която е с данни за осигуреното лице, се подава в офиса на Агенцията до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е било назначено лицето и за който се отнася информацията.
 
В същия срок се подава и декларация Образец 6 с данни за дължимите вноски и данъка върху изплатените суми. Задължение на работодателя е също така да определи и удържи авансово данъка върху изплатените доходи на наетите работници.
 
От НАП обръщат внимание, че при неспазване на задълженията работодателите подлежат на санкция за административно нарушение.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!